ÖZEL YAZILIMLAR

 

 

NetSystem Özel Yazılım Hizmeti,

kurumların özel ihtiyaç ve isteklerine cevap vererek, daha hızlı ve daha verimli çözümler üretilmesini sağlamaktadır.

Her şirketin organizasyon yapısı, yönetim anlayışı, stratejisi ve stratejisine ulaşmak için kullandığı taktikleri farklı olduğundan, standart kalıplar üzerine oturtulmuş olan paket yazılımlarla istenilen doğrultuda iş süreçlerinin yönetilmesi ve başarıya ulaşılması mümkün değildir. Ancak şirketlerin karakteristik özellikleri ile doğru orantılı olarak geliştirilen özel yazılımlar ile tüm iş süreçleri başarıyla yönetilebilmektedir.

NetSystem tarafından şirketlerin özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulmakta olunan özel yazılım hizmeti kapsamında geliştirilen özel yazılımlar kolay kullanım, yüksek performans ve tüm tarayıcılara uyumluluk özelliklerine sahiptir.

NetSystem tarafından sunulmakta olunan özel yazılım hizmetinin amacı proje risklerini en aza indirerek oluşabilecek başarısızlıkların, zaman ve maddi kayıpların önüne geçmektir.

NetSystem özel yazılım hizmetinin sağladığı faydalar

  • İhtiyaç ve isteklerle doğru orantılı özel yazılımlar geliştirildiğinden proje maliyetleri azalmakta ve projelerin verimlilikleri artmaktadır.
  • Projelerdeki risk faktörü en alt düzeye inmektedir.
  • Özel yazılım belirli bir hedef doğrultusunda geliştirildiğinden zamandan tasarruf sağlamaktadır.
  • NetSystem geliştirdiği özel yazılım projelerinde risk faktörünü en alt düzeye indirebilmek amacıyla projeleri müşterileri ile birlikte dikkatli bir şekilde planlar ve müşterilerinin projelerinin her aşamasında aktif olarak yer almasını sağlar.
  • Özel yazılım projeleri devamlı olarak ölçümlenir ve projelerde sadeliğe önem verilir.

NetSystem geliştirmekte olduğu özel yazılım projeleri öncesinde, geliştirilecek olan projenin amacı ve kapsamı net bir şekilde belirlenir ve hangi aşamada hangi çalışmanın yürütüleceği projenin teslim tarihi ile doğru orantılı olarak planlanır.

NetSystem özel yazılım süreçleri

  • Analiz 

Özel yazılım projeleri öncesinde yapılan detaylı analiz çalışmaları ile projelerin hangi aşamasında hangi çalışmaların yapılacağı net bir şekilde belirlenmekte, böylelikle projeler teslim edilmesi gereken zamanda eksiksiz bir şekilde teslim edilebilmektedir.

  • Yazılım Geliştirme 

Müşterilerden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan proje analiz çalışmasını takiben yazılım geliştirme sürecine başlanır ve süreç tamamlanır.

  • Raporlama

Özel yazılım projelerinin gelişim sürecinde, tüm aşamalar müşteriye raporlanır. Oluşabilecek hatalar ve eksiklikler yazılım gelişim sürecinde tespit edilerek zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmektedir.

  • Test

Projelerin tüm aşamaları, projeler tamamlandıktan sonra en ince ayrıntısına kadar test edilir. Test aşamasını takiben projelerde belirlenen eksiklik ve hatalar giderildikten sonra sunum yapılır.

  • Eğitim

Özel yazılım projeleri müşterilere teslim edildikten sonra projeleri etkin ve rahat kullanabilmeleri amacıyla müşteriler proje eğitim programına tabi tutulur ve hazırlanan proje eğitim dokümanları müşterilerle paylaşılır.

.